Wizyta pierwsza

 • Czas trwania 40-90 min
 • Wywiad medyczno - żywieniowy
 • Wywiad stylu życia
 • Wywiad preferencji żywieniowych
 • Zlecenie badań laboratoryjnych
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Strategia działania

Program żywieniowy

 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych
 • Zawiera plan żywienia na czas trwania terapii problemów zdrowotnych określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji Pacjenta
  (wskazówki żywieniowe / schemat żywienia)

Wizyty kontrolne 

 • Czas trwania 20-40 minut
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Wskazówki merytoryczne
 • Kontrolne zalecenia żywieniowe i / lub przepisy