Wizyta
pierwsza

 • Czas trwania 40-90 min
 • Wywiad medyczno - żywieniowy
 • Wywiad stylu życia
 • Wywiad preferencji żywieniowych
 • Zlecenie badań laboratoryjnych
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Wstępne zalecenia żywieniowe, jeżeli jest możliwe ich określenie
 • Cena wizyty dla 2 osób: 200zł

Program żywieniowy

 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych
 • Zawiera plan żywienia na okres terapii problemów zdrowotnych określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji Pacjenta
  (wskazówki żywieniowe / schemat żywienia)
 • Cena Programu dla 2 osób: 450zł

Wizyty kontrolne poza pakietem

 • Czas trwania 20-40 minut
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Wskazówki merytoryczne
 • Kontrolne zalecenia żywieniowe i / lub przepisy
 • Cena wizyty kontrolnej dla 2 osób: 200zł 

Pakiet
roczny

 • Pakiet zawiera Program żywieniowy modyfikowany zależnie od potrzeb
 • Pakiet zawieraj wizyty kontrolne
 • Ceny Pakietu dla 2 osób: 3600zł (300zł/mc)